Tuotteistuspalveluilla kasvua liiketoimintaan

Yritykset tarvitsevat tuotehallintaa erityisesti aloittaessaan kansainvälistymisprosessia tai halutessaan kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa lisäämällä etäyksiköidensä tuoteosaamista. Lisäksi tuotteistuspalveluille on yleensä tarvetta yrityksen halutessa lanseerata tehokkaasti uusia tuotteita uusille tai olemassa oleville markkinoille. Tuotteistukseen panostamalla yrityksen tuotekehitys usein nopeutuu ja innovaatiprosessi systematisoituu.

KORISEVA toimittaa tuotteistamiseen liittyviä palveluita ensisijaisesti yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu tuotemyyntiin sekä yrityksille, jotka toimivat alihankkijoina, mutta haluaisivat rinnalle omia tuotteitaan. Usein yritysasiakkaita ovat konepajat ja muu teknologiateollisuus.

Palvelutarjontamme

KORISEVA tarjoaa tuotehallintaprosessin tilan analysointipalveluita sekä toteuttaa tuotehallintaprosessin kehitysprojekteja.

KORISEVAn palveluita ovat:
-tuoteideoiden tuottaminen
-tutkimus- ja kehitysprosessin systematisointi sekä
-tuotekehityksessä, tuotteistuksessa, tuotelanseerauksissa ja tuotemyynnin aloittamisessa avustaminen.